Aktualności

Pompy ciepła – zasada działania i rodzaje urządzeń

Jakie są rodzaje pomp ciepła?

Pompa ciepła jest najbardziej ekologicznym sposobem ogrzewania domu i najtańszą metodą pozyskiwania ciepłej wody użytkowej. Na czym polega działanie urządzenia i spośród jakich rodzajów pomp ciepła możemy wybierać?

Czym jest pompa ciepła?

Pompy ciepła pozyskują energię do ogrzewania domu i wody w procesie przemian termodynamicznych – mówi ekspert z naszej hurtowni INSTALMAX. Maszyna cieplna przepompowuję energię z zewnętrznego źródła o niższej temperaturze do ośrodka cieplejszego, a zatem wbrew naturalnemu kierunkowi obiegu ciepła.
Proces ten wymuszany jest przez pracę elektrycznej sprężarki, jednak energia potrzebna do jej zasilania jest nieporównywalnie niższa, niż ta, którą zużywają konwencjonalne urządzenia grzewcze. Korzystanie z pomp ciepła jest więc rozwiązaniem energooszczędnym i ekologicznym.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła rozróżnia się ze względu na rodzaj dolnego źródła ciepła, czyli źródła zewnętrznego, o niższej temperaturze. Może nim być powietrze, grunt lub woda. A zatem pompy ciepła dzieli się na powietrzne, gruntowe i wodne. Obecnie za najlepsze rozwiązanie uznaje się pompy powietrzne.
Popularność powietrznych pomp ciepła wynika m.in. z łatwości montażu urządzenia nawet w istniejących już budynkach (bez konieczności kosztownej modernizacji systemu c.o. czy odwiertów), niewielkich kosztów inwestycji oraz dostępności tego źródła energii. Przepływ powietrza przez parownik pompy zapewnia wbudowany w urządzenie wentylator. Choć wydajność pompy faktycznie maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej, urządzenie jest w stanie zapewnić komfort termiczny w domu oraz ciepłą wodę użytkową bez dodatkowego wspomagania nawet przy kilkunastostopniowych mrozach. W sytuacji drastycznego ochłodzenia, urządzenie przechodzi w tryb pracy zasilany dodatkową grzałką.
Gruntowe pompy ciepła, w charakterze dolnego źródła wykorzystują energie skumulowaną na głębokości 10-20 metrów pod powierzchnią ziemi. Na tej głębokości temperatura utrzymuje się na stałym poziomie około 8oC niezależnie od pory roku i warunków atmosferycznych, toteż pompa działa z jednakową wydajnością cały czas. Wadą tego rozwiązania jest konieczność posiadania sporej działki oraz czasochłonny i kosztowny montaż kolektorów gruntowych (instalacja wymaga przeprowadzenia odwiertów). Trzecim rodzajem pomp ciepła są urządzenia, które w charakterze dolnego źródła wykorzystują wody gruntowe, które nawet zimą utrzymują temperaturę w zakresie 8-10oC. Stała temperatura dolnego źródła zapewnia bardzo dobrą efektywność pracy pompy, kłopotliwy natomiast znów okazuje się montaż. Do korzystania z pompy wodnej niezbędne jest wykopanie dwóch studni głębinowych (czerpnej i zrzutowej) lub obecność na działce dużego zbiornika wodnego, w którym można ułożyć kolektory.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pomp ciepła w INSTALMAX